Lista naših klijenata

Creative Desk

Marketing


CREATIVE DESK  je kreativna agencija koja se bavi razvojem kreativnih rješenja za potrebe klijenata u sferi marketinga na društvenim mrežama, grafičkog dizajna i fotografije.

Services and solutions doo

Marketing i prodaja


Interlab Sarajevo

Privatni stomatološki labaratorij


GIS Solutions BH

Digitalizacija prostornih podataka


GIS Solutions BH je StartUp firma koja ima viziju da promoviše i pomogne komercijalizaciji kreiranja pametnih mapa. GIS Solutions BH svojim klijentima nudi i konsultanstske usluge u oblasti prostornog planiranja, tehničku podršku za GIS softwere, kao i kurseve odnosno treninge za grupe ili pojedince o osnovama i naprednim korištenjima Geografskog Informaciog Sistema. GIS rješenja zasnivaju se na ESRI platformi.