Blog

24 Decembra, 2021

Trebate li iznova osmisliti svoj biznis koncept i kako to komunicirati?

Prvi korak je da počnemo od sebe samih. Trebamo razumjeti koliko je vaš posao važan za vaš lični uspjeh, i šta uspjeh predstavlja za vas.  Tržišta, potrebe […]
19 Aprila, 2020

Novi d.o.o. u gradu? Osnovne napomene za proceduru osnivanja

Vaša ideja je ispitana i provjerena na tržištu. Slijedi formalizacija osnivanja biznisa. Procedura registracije d.o.o. započinje pripremom osnivačkog akta i statuta društva, koji se ovjeravaju notarskom […]
19 Aprila, 2020

Co-Working

Dijeljenje zajedničkog prostora za rad postaje iznimo popularan u posljednje vrijeme. Smanjenje troška rente je dovoljan motivator za razmišljanje i o ovoj opciji, posebno za biznise […]