Naše usluge

START UP


Grow Your Business

 • Osnivanje i osnivački akti
 • Prijava i registracija ID broja
 • Prijava i registracija PDV broja
 • Otvaranje žiro računa kod poslovne banke
 • Biznis plan
 • Ekonomski okvir poslovanja – interni pravilnici

GO UP


Achieve Your Goals

 • Finansijsko izvještavanje
 • Finansijsko evidentiranje
 • Porez na dobit i ostale parafiskalne naknade
 • Obračun i podnošenje PDV prijava
 • Prijava i podnošenje prijave poreza i doprinosa na plaću

GO UP


Achieve Your Goals

 • Finansijsko izvještavanje
 • Finansijsko evidentiranje
 • Porez na dobit i ostale parafiskalne naknade
 • Obračun i podnošenje PDV prijava
 • Prijava i podnošenje prijave poreza i doprinosa na plaću

SUITE UP


Have a place to GO

 • Iznajmljivanje poslovne adrese
 • Primanje pošte na adresu & virtuelni office
 • Dijeljeni prostor sa pojedinačnim radnim stanicama

BIZ UP


Expert Support

 • Obračun i prijava plaća
 • Upravljanje platnim prometom
 • Upravljanje izvorima finansiranja
 • Budžetiranje, plan i interno izvještavanje

BIZ UP


Expert Support

 • Obračun i prijava plaća
 • Upravljanje platnim prometom
 • Upravljanje izvorima finansiranja
 • Budžetiranje, plan i interno izvještavanje