Novi d.o.o. u gradu? Osnovne napomene za proceduru osnivanja