The list of our Clients

Services and solutions doo

Marketing i prodaja


Interlab Sarajevo

Privatni stomatološki labaratorij


GIS Solutions BH

Digitalizacija prostornih podataka


GIS Solutions BH je StartUp firma koja ima viziju da promoviše i pomogne komercijalizaciji kreiranja pametnih mapa. GIS Solutions BH svojim klijentima nudi i konsultanstske usluge u oblasti prostornog planiranja, tehničku podršku za GIS softwere, kao i kurseve odnosno treninge za grupe ili pojedince o osnovama i naprednim korištenjima Geografskog Informaciog Sistema. GIS rješenja zasnivaju se na ESRI platformi.